• RSS
  • Facebook
  • Twitter
21
Wrzesień
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Jeżeli po między obfitym uszkodzeniem ciała ludzkiego a śmiercią bliskiej osoby, minęło mnóstwo czasu można ubiegać się zwrot wydatków leczenia. Zwrot takich wydatków nazywany jest odszkodowaniem. Jeśli natomiast sprawca wypadku wypłacał do chwili zgonów dopłaty do odszkodowań będące refundacją kosztów za kurowanie, nie jest on zobowiązany do zwrotu wydatków leczenia, opieki oraz pogrzebu osobą trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w przypadku wydatków uzasadnionych. Pod szczególną uwagę brane jest środowisko w jakim postać zmarła żyła, tradycje oraz zwyczaje rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie traktować kosztów zbędnych. Tutaj odszkodowania gdańsk tego rodzaju pokryją wydatki powiązane z transportem zwłok do miejsca pochówku, okupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny i wieńców. W niektórych wypadkach do kosztów zwracanych kwalifikuje się cenę odzieży żałobnej. Często do tego typu roszczeń kategoryzuje się koszt nagrobka, a także organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego i uroczystego pochówku.
Gospodarka
Finanse
Biznes
Biuro księgowe

Categories: Biznes

Comments are closed.